Headshot of Sreyoshi Dey

Sreyoshi Dey

Senior Program Manager, South Asia and Public Opinion Research

Dr. Sreyoshi Dey is APF Canada’s senior program manager for South Asia and Public Opinion Research.

Sreyoshi Dey's Latest Posts